2.888 esku-hartze egin zituen Nafarroako Arartekoak 2019an

Kexa gehienak honako arloetan pilatu dira: funtzio publikoan, hezkuntzan, gizarte ongizatean, lan publikorako sarbidean, ogasunean, trafikoan, ingurugiroan, etxebizitzan, osasungintzan eta euskaran.